พลาสวู๊ด หนา2มิล

รหัส : M020PW

รายละเอียดสินค้า : พลาสวู๊ด หนา 2 มิล

 • บางที่สุด
 • แผ่นเรียบนำไปติดสติกเกอร์ได้ นำ้หนักเบา
 • เก็บในที่แห้ง และ เย็นสอบถามราคา    โทร. : 0-2731-0264 , 02-731-0268
                แฟกซ์ : 0-2731-0261
          E-mail : strading88@gmail.com


 • plastwood3mm.jpg
  รหัส : M030PWรายละเอียดสินค้า : พลาสวู๊ด หนา 3 มิลหนากำลังดีแผ่นเรียบนำไปติดสติกเกอร์ได้ นำ้หนักเบาเก็บในที่แห้ง และ เย็นสอบถามราคา โทร. : 0-2731-0264 , 02-731-0268 แฟกซ์ : 0-273...

 • plastwood4mm.jpg
  รหัส : M040PWรายละเอียดสินค้า : พลาสวู๊ด หนา 4 มิลแข็งแรงพอควรแผ่นเรียบนำไปติดสติกเกอร์ได้ นำ้หนักเบา หรือ ทำป้ายเก็บในที่แห้ง และ เย็นสอบถามราคา โทร. : 0-2731-0264 , 02-731-0268 ...

 • plastwood5mm.jpg
  รหัส : M050PWรายละเอียดสินค้า : พลาสวู๊ด หนา 5 มิลแข็งแรงพอควรแผ่นเรียบนำไปติดสติกเกอร์ได้ นำ้หนักเบา หรือ ทำป้าย เลื่อยเป็นตัวอักษรเก็บในที่แห้ง และ เย็นสอบถามราคา โทร. : 0-2731-0...

 • plastwood6mm.jpg
  รหัส : M060PWรายละเอียดสินค้า : พลาสวู๊ด หนา 6 มิลหนาพอควรแผ่นเรียบ นำ้หนักเบา ใช้ทำป้าย พื้นหลัง หรือ เลื่อยเป็นตัวหนังสือ ประกอบขึ้นรูปเก็บในที่แห้ง และ เย็นสอบถามราคา โทร. : 0-2...

 • plastwood8mm.jpg
  รหัส : M080PWรายละเอียดสินค้า : พลาสวู๊ด หนา 8 มิลหนาพอควรแผ่นเรียบ นำ้หนักเบา ใช้ทำป้าย พื้นหลัง หรือ เลื่อยเป็นตัวหนังสือ ประกอบขึ้นรูปเก็บในที่แห้ง และ เย็นสอบถามราคา โทร. : 0-2...

 • plastwood10mm.jpg
  รหัส : M100PWรายละเอียดสินค้า : พลาสวู๊ด หนา 10 มิลหนาปานกลางแผ่นเรียบ นำ้หนักเบา ใช้ทำป้าย พื้นหลัง หรือ เลื่อยเป็นตัวหนังสือ ประกอบขึ้นรูปเก็บในที่แห้ง และ เย็นสอบถามราคา โทร. : ...

 • plastwood12mm.jpg
  รหัส : M120PWรายละเอียดสินค้า : พลาสวู๊ด หนา 12 มิลหนาปานกลางแผ่นเรียบ นำ้หนักเบา ใช้ทำป้าย พื้นหลัง หรือ เลื่อยเป็นตัวหนังสือ เก็บในที่แห้ง และ เย็นสอบถามราคา โทร. : 0-2731-0264 ,...

 • plastwood15mm.jpg
  รหัส : M150PWรายละเอียดสินค้า : พลาสวู๊ด หนา 15 มิลหนามากแผ่นเรียบ นำ้หนักเบา ใช้ทำป้าย พื้นหลัง หรือ เลื่อยเป็นตัวหนังสือ เก็บในที่แห้ง และ เย็นสอบถามราคา โทร. : 0-2731-0264 , 02-...

 • plastwood20mm.jpg
  รหัส : M200PWรายละเอียดสินค้า : พลาสวู๊ด หนา 20 มิลหนามากๆแผ่นเรียบ นำ้หนักเบา ใช้ทำป้าย พื้นหลัง หรือ เลื่อยเป็นตัวหนังสือ เก็บในที่แห้ง และ เย็นสอบถามราคา โทร. : 0-2731-0264 , 02...

 • plastwood25mm.jpg
  รหัส : M250PWรายละเอียดสินค้า : พลาสวู๊ด หนา 25 มิลหนาที่สุดแผ่นเรียบ นำ้หนักเบา ใช้ทำป้าย พื้นหลัง หรือ เลื่อยเป็นตัวหนังสือ เก็บในที่แห้ง และ เย็นสอบถามราคา โทร. : 0-2731-0264 , ...
Visitors: 37,041