แผ่นอะคริลิค

แผ่นอะคริลิค (PMMA)

สวยงาม เป็นมันวาว มีทั้งแบบ โปร่งแสง และ ทึบแสง ทนต่อสภาพอากาศ

พลาสติกอะคริลิค ใส , ขาว และ สีต่าง ๆ มีความหนาตั้งแต่ 1 - 30 มม.

หากต้องการหนากว่านั้นรบกวนติดต่อสอบถามก่อน

ขนาด ความหนา
4'x6'S 123 x 184 ซม. ตั้งแต่ 1.5 มม. - 6 มม.
4'x6'S 122 x 183 ซม. ตั้งแต่ 8 มม. - 18 มม.
4'x6'S 120 x 180 ซม. หนา 20 มม.
4'x6'S 118 x 178 ซม. หนา 25 มม.
4'x6'S 116 x 177 ซม. หนา 30 มม.
4'x6'L 127 x 187 ซม. ตั้งแต่ 2 มม. - 8 มม.
4'x8'S 123 x 245 ซม.  ตั้งแต่ 2 มม. - 6 มม.
4'x8'S 122 x 244 ซม. ตั้งแต่ 8 มม. - 20 มม.
4'x8'S 120 x 242 ซม. หนา 25 มม.
4'x8'S 118 x 239 ซม หนา 30 มม.
4'x8'L 128 x 247 ซม. ตั้งแต่ 2 มม. - 8 มม.
2'x4' 63 x 126 ซม. 1 มม. เท่านั้น
4'x10' 130 x 310 ซม. ตั้งแต่ 2.5 มม. - 12 มม.
4.5'x7' 136 x 215 ซม. ตั้งแต่ 2 มม. - 6 มม.
4.5'x7' 135.5 x 214.5 ซม. ตั้งแต่ 8 มม. - 12 มม.
4.5'x7' 134 x 213 ซม. ตั้งแต่ 13 มม. - 15 มม.
5'x5' 156 x 156 ซม. ตั้งแต่ 2 มม. - 10 มม.
5'x5' 161 x 161 ซม. ตั้งแต่ 2 มม. - 6 มม.
5'x5' 160.5 x 160.5 ซม. ตั้งแต่ 8 มม. - 12 มม.
5'x5' 158 x 158 ซม. ตั้งแต่ 13 มม. - 15 มม.
5'x5' 155 x 155 ซม. ตั้งแต่ 18 มม. - 20 มม.
5'x8' 152 x 252 ซม. ตั้งแต่ 2.5 มม. - 10 มม.
5'x8' 158 x 250 ซม. ตั้งแต่ 2 มม. - 6 มม.
5'x8' 157.5 x 249.5 ซม. หนา 8 มม.
5'x8' 155.5 x 248 ซม. ตั้งแต่ 13 มม. - 15 มม.
6'x6' 190 x 190 ซม. ตั้งแต่ 3 มม. - 12 มม.
6'x8' 188 x 249 ซม. ตั้งแต่ 3 มม. - 10 มม.
3'x6' 95 x 185 ซม. ตั้งแต่ 1.5 มม. - 10 มม.
2x3m. 203 x 305 ซม. ตั้งแต่ 3 มม. - 6 มม.
2x3m. 201 x 303 ซม. ตั้งแต่ 8 มม. - 10 มม.
1x2m. 101 x 201 ซม. ตั้งแต่ 1.5 มม. - 6 มม.
1x2m. 100 x 200 ซม. ตั้งแต่ 8 มม. - 15 มม.

 

*** อะคริลิคที่มีความหนาหรือขนาดพิเศษ กรุณาติดต่อทางบริษัทก่อนสั่งสินค้า ***

โทร. : 0-2731-0264 , 02-731-0268 แฟกซ์ : 0-2731-0261

E-mail : strading88@gmail.com Line : @spi9092 Facebook: @strading88

Visitors: 38,291